En vertstjeneste i cluster, eller forklumpet om man vil, er en tjenester som fordeler hosting utover mange ulike fysiske maskiner eller noder, for dermed å øke tilgjengeligheten og forhindre at forskjellige tjenester påvirker hverandre på en uheldig måte, som for eksempel at FTP skaper problemer for MySQL. Mange av dagens største og mest kjente nettsteder kjører med slike tjenester, det gjelder for eksempel store diskusjonsfora som gjerne bruker et antall servere med et nytt antall databaseservere i bakhånd.

Paradigmet for denne typen IT infrastruktur er at man ikke lenger bruker en enkelt fysisk maskin til å være vertskap for flere tjenester, fra nettilgang, databaser, mail, FTP, og så videre. Poenget er at man skal fordele og begrense risiko og download (1)utnytte kapasitet på en bedre måte. Bruker man én maskin, er det jo nok at den ene maskinen bryter sammen for at alt skal bryte sammen og skape nedetid. En enkeltmaskin har også kapasitetsbegrensninger som særlig kan være uheldige for nettsteder som til tider har voldsomme økninger i trafikken, slik det gjerne skjer i dagens virkelighet med virale historier og lignende.

Ved å fordele tjenester på mange ulike maskiner og balansere belastningen kan man unngå at sammenbrudd på én maskin skaper problemer for hele systemet, og nettsteder kan få økt tilgjengelighet og pålitelighet over tid. Man kan også tilby flere og bedre tjenester. Man trenger heller ikke å ta ned nettsteder fordi en maskin må restartes for en programvareoppdatering, man flytter simpelthen midlertidig til andre maskiner.

Det er med andre ord mange fordeler med denne måten å gjøre det på, Den største utfordringen er at det både er svært vanskelig å utvikle og vedlikeholde slike tjenester, og at det tildels krever en mer avansert forståelse på brukersiden. Men etter hvert som teknisk kompetanse brer seg i befolkningen vil denne typen tjenester sikkert bli mer vanlig.