De siste årene har et nytt fenomen kalt en samlokaliseringssentral blitt populært. En samlokaliseringssentral er en slags datasentral der utstyr, plass, og båndbredde leies ut til ulike kunder eller brukere. Noen ganger brukes også ordet hotell på denne typen sentral, men det er selvfølgelig noe helt annet enn for eksempel et webhotell. som er en tjeneste kun for utleie av servere (gjerne deler av servere). På en samlokaliseringssentral tilbys plass, strøm, avkjøling, og fysisk vern for servere, lagringsenheter, og nettverksutstyr for diverse firma og organisasjoner. De knytter også disse til andre tjenesteytere innen telekommunikasjon og nettverkstjenester, fortrinnsvis med så lave kostnader og så lite kompleksitet som mulig.

Grunnet de spesielle kravene til en slik sentral har gjerne de bygningene og fasilitetene som huser slike sentraler mye til felles. Blant annet er det lagt ekstremt stor vekt på brannvern i en samlokaliseringssentral. Både passive og aktive designelementer anvendes for å sikre bygget og de enkelte rom mot brann, i tillegg tiWindows_Azure_logol at det også på det operasjonelle plan arbeides for å unngå tilløp til brann. Røykvarslere brukes til å gi tidlig varsel om et tilløp til brann ved å gjenkjenne partikler som genereres av ulmende komponenter før de slår ut i flammer. Det gjør det mulig å undersøke saken og ta strømmen tidlig, og i verste fall bruke brannslokningsapparat før brannen får anledning til å utvikle seg. Skulle det skje at brannen likevel kommer ut av kontroll, vil det som regel være et automatisk sprinklersystem som sprøyter vann på brannen, men dette er selvfølgelig ikke noe veldig hyggelig scenario når man jobber med elektronikk.

I en slik sentral bruker man også brannvegger rundt hvert rom for å isolere eventuelle branner. Dermed sikrer man at brannen ikke sprer seg til andre deler av bygningen og setter mennesker og materiell i stor fare.