En laugsserver, også kjent som en klanvertstjeneste, er en nokså spesialisert type hostingtjeneste som er spesifikt laget for spillere som holder på med bestemte spill på nett. Når man snakker om et laug eller en klan er det i denne sammenhengen altså snakk om spillere som spiller det samme spillet. Dette er med andre ord forskjellig fra simpelthen å sette opp en server for spill, fordi det også dreier seg om å tilby applikasjoner og kommunikasjonsverktøy som ligger utenfor spillet som sådan. Dette er tjenester som de mange millionene av unge mennesker som spiller på nett svært gjerne vil benytte seg av, så det har vært sterk vekst i dette markedet over flere år nå.

En laugsserver tilfredsstiller således et grunnleggende behov, nettopp laugets behov for å kunne møtes på nvideo-games-893225_960_720ett og dessuten kommunisere med hverandre utenfor spillkonteksten. Det er selvfølgelig mulig for et laug å gjøre dette selv, men det er ikke billig eller enkelt å skape et nettsted fordi det krever kontinuerlig vedlikehold, oppgradering, integrasjon av ny programvare, og så videre. En av hovedårsakene til at slike tjenester har blitt så populære er nettopp at man slipper å ta på seg slike oppgaver, og heller overlater dem til spesialister på området. Da får man jo også mer tid til å spille.

Det som typisk inkluderes på en slik server er eksempelvis forumtjenester og andre kommunikasjonsalternativer. Man kan ha både åpne og lukkede fora der medlemmene har mulighet til å kontakte hverandre og diskutere spillet eller utenomliggende emner som de føler er interessante eller relevante for dem. Det er gjerne også et system for organisering og påmelding av ulike happenings, inkludert for eksempel turneringer eller spesielle raid som skal foretas i et spill. På mange servere finner man også ulike sporingsverktøy som følger med på poenger, hvem som er best, og så videre.