En dedikert server, også kjent som en styrt vertstjeneste, er en server som en bruker leier inn av en nettvert og ikke deler med noen andre. Dette er altså annerledes enn for eksempel et webhotell, der man deler en server med andre brukere og det bare er virtuelle (software) skiller mellom brukerne. Med en dedikert server har du rent fysisk din egen maskin som alt kjøres på. Dette gir økt fleksibilitet i forhold til for eksempel et webhotell, fordi du eller din bedrift eller organisasjon har full kontroll over serveren eller serverne dere bruker, inkludert hvilken maskin og hvilket operativsystem dere ønsker å bruke.

I dag finnes det også noe som kalles komplekse styrte vertstjenester, det vil si nettverter som tilbyr både fysisk dedikerte servere, virtuelle private servere, og en blandingsform som gjerne omtales som hybrid. Med en hybrid løsning får du en blanding av fysisk og virtuell adskillelse fra andre som benytter seg av tjenesten. Det er mange likheter mellom vanlige styrte vertstjenester og komplekshqdefault (36)e styrte vertstjenster, men med den siste typen betaler du gjerne ganske mye ekstra for den mer krevende formen for styring, både på det administrative planet og fra et ingeniørfaglig synspunkt. Større og mer kompleks infrastruktur driver opp kostnadene. Samtidig er det slik at de som tilbyr komplekse styrte vertstjenester kan ta over svært mye av både rutinemessige og mer krevende oppgaver for deg. Dette er gjerne en tilleggstjeneste du kan betale for.

Dedikerte servere står som regel på datasentraler med redundans i strømforsyningen og ventilasjonssystemene, som selvfølgelig er helt avgjørende for å unngå overoppheting og brann i slike fasiliteter. En dedikert server gir deg god sikkerhet, og mye stabilitet, kontroll, og fleksibilitet. I tillegg får du gjerne høy ytelse, men du må være forberedt på å betale for det, det koster betraktelig mer enn virtuelle servere.