Betegnelsen nettskyen brukes for alt fra datalagring og dataprosessering til software på servere som står på eksterne serverparker eller datasentraler koblet til lokale maskiner via nettet. En serverpark i nettskyen er unik på den måten at den anvender noe som kaller dynamisk skalering. Nærmere bestemt dreier det seg om dynamisk skalering av behovet for kapasitet, det vil si at man betaler etter hvor mye man faktisk bruker. Leieavtaler i nettskyen er også fleksible når det gjelder varighet, selskaper som Microsoft og Google tilbyr deg eksempelvis kapasitet i skyen med timeskontrakter. Å bruke skyen er altså en tjeneste som er tilgjengelig for alle nærmest uansett spesifikke behov.

I mange virksomheter er det mye skepsis mot å flytte viktige servere ut til eksterne leverandører i skyen, men de til dels store forskjellene i kostnader, administrasjon, og plasskravBeowulf gjør det likevel attraktivt og får mange ledere på gli. Det antas at IT-bransjen i stor grad vil bli påvirket av nettskyen i tiden som kommer, nettopp fordi lagring og prosessering i skyen gir både lavere kostnader og stor fleksibilitet. At man bare trenger å leie akkurat når man har behov, og at det kan tilpasses hvor mye kapasitet man har bruk for til enhver tid, er svært attraktivt for kundene.

De som fronter nettskyen argumenterer som regel for at det spesielt er viktig å unngå store infrastrukturkostnader for små firma, og at disse vil ha stort utbytte av å bevare likviditet og redusere finansieringskrav med å ha en tilgang til servere m. m. som er basert på kapasitetsbehov og løpende forbruk. Samtidig får man mye datakraft, lav pris, høye ytelser, og god tilgjengelighet og fleksibilitet. Derfor er dette markedet akkurat nå i veldig sterk vekst.

Det gjenstår å se hva som er fremtiden, men sannsynligheten for at det blir mye outsourcing av lagring av data i fremtiden er stor.