En blogg, forkortelse for weblogg, er en side med informasjon, meninger, og diskusjoner som er publisert på nettet, som regel i form av relativt korte oppdateringer kjent som poster eller også simpelthen som blogger. Disse vises som regel i motsatt rekkefølge av kronologien de ble postet i, med andre ord kommer de nyeste øverst.

I begynnelsen var en blogg som regel prosjektet til en enkelperson, og slik er det selvfølgelig ofte fortsatt. Det har imidlertid blitt flere og flere blogger som er mer allsidige når det gjelder emner, har større omfang, og fremfor alt et større antall bidragsytere enn det som var vanlig i pionertiden. En blogg med flere skribenter omtales gjerne som en MAB, som står for “multi-author blog”. Slike blogger har gjerne profesjonelle og kommersielle krefter i ryggen, og brukes gjerne av aviser og andre nyhetsmedier, universiteter, organisasjoner av ymse slag, og til og med av noen statlige etater. Dette e3511009613_ea78186866_or en interessant utvikling, men har også tatt bort noe av det spontane og individuelle som var karakteristisk for den opprinnelige typen blogg. Den var et unikt instrument for å komme med personlige ytringer. Heldigvis finnes det fortsatt mange sånne blogger i dag også, selv om de ikke alltid får like mye oppmerksomhet som de mer institusjonelle bloggerne. Twitter ses også gjerne som en form for mikroblogging.

Veksten av blogger som fenomen startet på 1990-tallet da programvare som gjorde det mulig å publisere på nettet på egen hånd uten noen spesielle tekniske forkunnskaper. Man trengte ikke lenger å kunne programmeringsspråk som HTML eller FTP for å skape egne sider og ytre seg på nettet.

De fleste blogger er interaktive i den forstand at leserne får slippe til i kommentarfelt eller diskusjonsfora. Dette leder imidlertid ofte til vanskeligheter og kontroverser fordi det fort kan bli mye trolling og mobbing i kommentarfeltene.